Collaboration agreement

Aftalens Parter

Følgende parter indgår aftale om aktivt at støtte og samarbejde om aktiviteterne i forbindelse med nærværende samarbejdsaftale:

Den Danske Filmskole
Theodor Christensens Plads 1
1437 København K
CVR: 169677934

Aalborg Universitet
Institut for Kommunikation og Psykologi
Rendsburggade 14
9000 Aalborg
CVR: 29102384

Aalborg Universitet
Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Niels Jernes Vej 10
9229 Aalborg Ø
CVR: 29102384

Det Kongelige Akademi
Philip De Langes Allé 10
1435 København K
CVR: 18975734 

DTU Compute
Richard Petersens Plads
Bygning 324
2800 Kgs. Lyngby
CVR: 30060946 

Københavns Universitet
Datalogisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Universitetsparken 5
2100 København Ø
CVR: 29979812

Aarhus Universitet
Institut for Kommunikation og Kultur
Langelandsgade 139
8000 Aarhus C
CVR: 31119103

IT-Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S
CVR: 29057753

CADA Truemax
Sluseholmen 1, 2. sal
2450 København NV
CVR: 25772385 

Formål

Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning (DADIU) – stiftet 31. januar 2005 – er et nationalt netværk på tværs af universiteter, videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt andre relevante uddannelsesinstitutioner, der har til formål at uddanne højt kvalificerede kandidater til den digitale og interaktive del af underholdnings- og spilbranchen. DADIU ønsker at fremme forskning, innovation og udvikling inden for dette felt. Kernen i DADIU er det tværfaglige, produktionsbaserede uddannelsessamarbejde med tæt kontakt til den digitale, interaktive branche. DADIU-forløbet er et fuldtidsstudium på ét semester.

Partnership agreement

  • DADIU-forløbet er bygget op omkring en eller flere produktioner samt undervisning i de enkelte kompetencer.
  • De studerende samarbejder på tværs af uddannelsesinstitutionerne.
  • Undervisningen varetages af både forskere, faglærere og fagprofessionelle fra den digitale interaktive branche.
  • DADIU-produktionerne er bygget op omkring produktionshold, som arbejder efter samme principper som professionelle produktionshold.
  • DADIU-forløbet indgår som en del af flere forskellige uddannelser. Selve undervisningsforløbet varetages centralt, men udprøvningen foretages lokalt på grundlag af de enkelte uddannelsers studieordninger.